Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény

Házi segítségnyújtás

Az önálló életvitel fenntartása érdekében a házi segítségnyújtást igénybe vevők ellátása saját otthonukban történik, az egyéni szükségletek és igények figyelembevételével. A szolgáltatás keretében azokról a személyekről gondoskodunk, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és nem biztosított gondozásuk, valamint akik bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

A gondozó segítséget nyújt, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete, saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képessége fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. Szakápolási feladatok ellátása esetében a házi segítségnyújtást végző személy kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenységek különösen:

Személyi gondozás keretében:

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása:

Információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás. Családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése. Az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés. Ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében.

Gondozási és ápolási feladatok:

Mosdatás, fürdetés. Haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézisápolás, körömápolás, bőrápolás. Inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése. Öltöztetés. Ágyazás, ágyneműcsere. Folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül). Mozgatás ágyban, decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje. Gyógyszer kiváltása, gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése. Hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül. Kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés és használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás. A háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).

Szociális segítés keretében:

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés.

A háztartási tevékenységben való közreműködés:
Bevásárlás (személyes szükséglet mértékében). Segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében. Mosogatás stb.

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában.

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.

Gondozó kapcsolatot tart fenn hozzátartozókkal, társintézményekkel, egészségügyi intézményekkel, hivatalokkal, civil szervezetekkel.

A szolgáltató és az ellátást igénybevevők között folyamatos kapcsolattartást biztosítunk – személyesen, telefonon, illetve írásban – a kapcsolatfelvétel jellegétől függően.

Igénybevétel módja:
Önkéntes, kérelemre útján. Házi segítségnyújtás igénybe vételét megelőzően szükségletfelmérést végzünk. Az intézményvezető szakvéleményt ad ki a napi gondozási szükséglet mértékéről. A vizsgálatnak megfelelő időtartamában, de legfeljebb napi négy órában lehet nyújtani a szolgáltatást. Ha a napi négy órát meghaladja, az intézményvezető tájékoztatja az igénylőt a bentlakásos intézményi ellátás igénybe vételének lehetőségéről.

Térítési díj:
Az egyénre lebontott óraszám adja havonta a gondozásért fizetett térítési díj alapját. A személyi térítési díjat előre jövedelemfüggően kell fizetni. A gondozási idő és az óradíj szorzata nem haladhatja meg az igénylő rendszeres havi jövedelmének 25%-át. Ha az ellátott étkeztetést és házi segítségnyújtást is kap a havi jövedelmének 30%-át nem haladhatja meg.
Alkalmazott dokumentumok:
- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vételéhez, igazolás az igénybe vevő egészségi állapotáról, jövedelemnyilatkozat,
- szükségletvizsgálat értékelő lapja
- megállapodás,
- nyilvántartás a házi segítségnyújtás szolgáltatást igénybe vevőkről
- tevékenységi napló vezetése, havonta összesítés,
- egyéni gondozási terv, mely tartalmazza: az ellátott személy egészségi, mentális állapotára, önellátási képességére vonatkozó adatokat, az igénybevett szolgáltatások formáit és a gondozási feladatok ütemezését, az elvégzett feladatokat, a kitűzött gondozási célok megoldási módjait és módszereit, az elért eredményeket, ill. a bekövetkezett változások értékelését.

Amennyiben megnyerte tetszését szolgáltatásunk s igénybe kívánja venni, szívesen állunk rendelkezésére.

 

Elérhetőségeink:
Cím: 2151 Fót, Hargita u. 36.

Telefon: (27) 358-436, 06-70 339-64-60
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.foteszei.hu

Az oldal sütiket használ, hogy még jobb felhasználói élményt és személyre szabottabb ajánlatokat kínálhasson