Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízis helyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.
Nemcsak a saját személyét, de vele élő családtagját, és az ingatlanát is biztonságban tudhatja.
2006. május 2 - ától 10, majd 40 készülékkel működik ez a szolgáltatás, a házi segítségnyújtásban dolgozó 4 fő gondozó heti váltásban végzik e feladatot is. A szociális gondozó munkakört betöltők szakképzettek: felsőfokú, szociális gondozó és szervező, szociális gondozó és ápoló, valamint ápoló végzettséggel rendelkeznek.

Szakmai feltételek:

- vezetékes telefonnal rendelkező
- a szolgáltatást igénybe vevő magányos, egyedül élő 65 év feletti személy illetve magányos házaspár,
- a kétszemélyes (kiskorú figyelembevétele nélkül) háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.
- szociálisan rászoruló,
- vállalja a gondozásba vétel feltételeit, együttműködik.

Az ügyeletes gondozó jelzés esetén haladéktalanul megjelenik a helyszínen és azonnal intézkedik, ha szükséges további egészségügyi vagy szociális ellátást kezdeményez.

A szolgáltatás működése

A szolgáltatást igénybevevő otthonába egy jelzőkészülék kerül kihelyezésre. Krízis helyzetben (rosszullét illetve betörés esetén) egy gombnyomással aktiválhatja a rendszert. A rádiós pánikjelzőt (kezelőt) maguknál tartják nyakban vagy csuklón.
A jelzést a (Bod - Reflex Kft.2120 Dunakeszi, Kisfaludy u. 35. sz. épületében elhelyezett diszpécser központban észlelik (hangjelzéssel is), ahol megjelenik az ellátott adata. A befutott adatokat zárt rendszerű, erre a feladatra készített programmal rendelkező számítógép rögzíti. A központ azonnal értesíti az ügyeletes gondozót, aki köteles 30 percen belül a helyszínre érkezni.
A gondozónő a helyszínre érkezve felméri a probléma mibenlétét, kompetenciahatárának betartásával intézkedik, klienst megnyugtatva önállóan megoldja, illetve - egészségügyi - orvost hív, ha úgy ítéli meg és/vagy szociális ellátást kezdeményez a vészhelyzet elhárítása érdekében, majd dokumentálja.

A szolgáltatás előnyei:

- lehetővé teszi a saját környezetben való biztonságos életvitelt,
- életet menthet (elesés, rosszullét miatt nem tud telefonálni, de a nyomógombbal tud jelezni),
- egyedül élők számára az éjszakai ügyelet nyugalmat, biztonságot ad,
- külső körülményektől független (áramszünet esetén is működik),
- vészhelyzetben azonnali szakszerű segítségnyújtás (egészségügyi, szociális, illetve rendőri intézkedés)
- segítségnyújtás a nap 24 órájában.

A szolgáltatás igénybe vételének módja:

Önkéntes, kérelem alapján történik. A kérelmet a szociális intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Beszerezzük az orvos igazolását az igénybe vevő egészségi állapotáról. Szociális rászorultságát az intézményvezető megállapítja, nyilatkozik.

A szolgáltatás biztosításának lehetőségéről az ellátottat írásban értesítjük, valamint sor kerül a megállapodás megkötésére.

Amennyiben a kérelem időpontjában nem tudjuk biztosítani (készülék hiányában) a szolgáltatást, a kérelmet benyújtó személyt nyilvántartásba vesszük és várólistán vezetjük jelzőrendszerre vonatkozó igényét.

A szolgáltatás igénybe vétele ingyenes!

Alkalmazott ellátotti dokumentumok:

- kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vételéhez,
- nyilatkozat szociális rászorultság megállapításáról,
- igazolás az igénybe vevő egészségi állapotáról,
- megállapodás.

Amennyiben megnyerte tetszését szolgáltatásunk bemutatása és igénybe kívánja venni ellátásunkat, szívesen állunk rendelkezésére.

Elérhetőségeink:
Cím: 2151 Fót, Hargita u. 36.
Telefon: 27/358-436, 06-70/339-64-60
E-mail: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.foteszei.hu

Az oldal sütiket használ, hogy még jobb felhasználói élményt és személyre szabottabb ajánlatokat kínálhasson