Kik vagyunk

A weboldalunk címe: https://foteszei.hu

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket

Hozzászólások

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Média

Amennyiben regisztrált felhasználó által kerül kép feltöltésre a honlapra, kerülni kell az az olyan EXIF-eket, amelyekben GPS pozíció adatok is szerepelnek. A honlap látogatói ezeket letölthetik és kinyerhetik a helyadatokat a honlapon található képekből.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az „Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hová továbbítjuk az adatokat

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ ADATOK HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉRŐL

A XXI. században alapvető követelmény,
hogy az érdeklődő állampolgárok az
interneten egyszerűen, gyorsan és költséghatékonyan
hozzáférhessenek a közfeladatot
ellátó szervezetek naprakész és
rendszeresen frissített közérdekű
adataihoz. Az elektronikus információszabadság
biztosítása a közintézményekre
számos feladatot ró, ugyanakkor
végeredményben erősíti a szervezet
integritását, növeli a működésébe vetett
közbizalmat, átláthatóságot és széles körű
nyilvánosságot teremt, továbbá jelentősen
csökkentheti az amúgy is rövid
határidővel megválaszolható adatigénylések
számát.

Magyarországon az információszabadságot
a 2005. évi XC.
törvény honosította meg, melynek
rendelkezései az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII.
törvényben (Infotv.) élnek tovább.

Mit jelent a közérdekű adatok közzétételi
kötelezettsége a közfeladatot ellátó szervek
számára?

Egyfelől az Infotv. kötelezettséget teremt arra,
hogy a feladatkörükbe tartozó ügyekben az
közintézmények kötelesek elősegíteni és
biztosítani a közvélemény pontos és gyors
tájékoztatását, másfelől a törvényben
meghatározott kötelezően közzéteendő
közérdekű adatokat internetes honlapon,
digitális formában, bárki számára,
korlátozástól mentesen, kinyomtatható és
részleteiben is adatvesztés és – torzulás nélkül
kimásolható módon, díjmentesen
hozzáférhetővé kell tenniük. Ez utóbbi az
elektronikus közzététel.

Az e-információszabadság biztosítása
miként érinti az információs
önrendelkezési jogot, vagyis az
adatvédelmet?

Az elektronikusan közzétett adatok
megismerése személyes adatok közléséhez
semmilyen formában nem köthető (például:
regisztráció, előzetes kérelem), illetve az
adatokat megismerő (letöltő) személy
személyazonosítása tilos.

Hol és milyen módon köteles biztosítani a
közfeladatot ellátó szerv az elektronikus
közzétételt?

A törvényben nevesített szervek a saját
honlapjukon teszik közzé adataikat [Infotv.
33. § (2) bekezdés]. Az ott nem említett
szervezetek választásuk szerint saját vagy
társulásaik által közösen működtetett, illetve
felettes vagy koordinációt ellátó szervek által
fenntartott, vagy az erre a célra létrehozott
központi honlapon (a közadat program:
kozadat.hu) való közzététellel is eleget
tehetnek. A közoktatási intézmények e
kötelezettségüknek az ágazati jogszabályokban
meghatározott információs
rendszerhez (KIR) történő adatszolgáltatás
teljesítésével tesznek eleget. Amennyiben a
köznevelési intézmény országos vagy térségi
feladatot lát el, akkor őt is terheli a közzététel
– választás útján – saját, vagy központi
honlapon történő megvalósítása.

Milyen adatokat kell közzétenniük a
szervezeteknek?

Az általános, különös – illetve ha van – akkor
az egyedi közzétételi listában szereplő
adatokat.
Általános: az Infotv. 1. melléklete alapján (I.
szervezeti, személyzeti adatok, II. tevékenységre,
működésre vonatkozó adatok, III.
gazdálkodási adatok).
Különös: a köztulajdonban álló gazdasági
társaságoknak a 2009. évi CXXII. törvényben,
illetve az egyes ágazati jogszabályokban
meghatározott adatok.
Egyedi: a szerv vezetője maga is dönthet
arról, hogy ezeken túl egyedi közzétételi listát
is készít (értékelve a beérkező adatigénylések
tapasztalatait, a nyilvánosság megmutatkozó
igényeire előre mutató módon reagálva).

Melyek a honlapon történő közzététel
általános követelményei?

A honlap kialakítása során elsődleges
kötelezettség, hogy a honlapnak „széles
körben elterjedt eszközökkel” olvashatónak
kell lennie, beleértve a vakok és gyengénlátók
által használt eszközöket is. A közzétételi
egységeket jól olvasható dokumentum
formátumban kell szerkeszteni.

A jogszabályok nem nevesítik a közzétett
adatok forrását, megjelenítési formáját (az lehet a közismert html, pdf vagy akár MS Word is).
Fontos követelmény, hogy a szervek
honlapjának nyitóoldalán jól látható módon
kell elhelyezni egy „Közérdekű adatok”
menüpontot, ami a közzétételre előírt
adatokat, az azokat megjelenítő közzétételi
egységeket vagy ezek hivatkozásait
tartalmazza. Ezen kívül el kell helyezni egy, a
közadatkeresőre mutató hivatkozást is:
Annak érdekében, hogy az érdeklődő
állampolgárok könnyen eligazodhassanak
minden honlapon, a közzétételi listákon
szereplő adatok közzétételéhez szükséges
közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII.
27.) IHM rendelet előírja ennek a jegyzéknek
a meghatározott szerkezet szerinti, részletes
tagolását is. Az egyes közzétételi egységek
saját egyedi URL-lel rendelkeznek, ez
biztosítja a közadatkereső hatékony
működését.

De mi is az a közadatkereső?

Az Infotv. IV. fejezete előírja, hogy az erre
kijelölt illetékes minisztérium – jelenleg a
Belügyminisztérium – egységes közadatkeresőt
működtet (üzemeltető és szolgáltató a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.). A közadatkereső használatával bárki
hozzáférhet a közfeladatot ellátó szervek
közzétett adataihoz, illetve az arra mutató
hivatkozásokhoz. A közzétételen kívül az
intézményeknek tehát nem csak arról kell
gondoskodniuk, hogy saját honlapjukon
közzétegyék adataikat, hanem el kell
készíteniük ezek leíró információit is, mivel a
keresőben csak azok az adatok találhatóak
meg, melyről elkészültek, és átadásra kerültek
az úgynevezett leíró adatok:
http://kozadat.hu/kereso/.
Itt 2019 januárjában 2849 intézmény 163.480
rekordjára lehetett rákeresni. Az adatgazdák
regisztrációjára szolgáló felület a
kozadattar.hu internetoldalon érhető el.

Mi a teendő, ha egy adatot nem találok sem
a szerv honlapján, sem a közadatkeresőn?

Elsődlegesen érdemes felhívni a szerv
vezetőjének a figyelmét a mulasztásra, illetve
egyedi adatigénylést lehet benyújtani az
adatok megismerése iránt. Ha az
adatigénylést nem teljesítik, illetve a
mulasztást (a közzétételt) rövid határidővel
sem pótolják, akkor a felügyeleti hatóság – a
NAIH – vizsgálata kezdeményezhető.

Cím:

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Tel: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
email: ugyfelszolgalat@naih.hu
web: http://www.naih.hu