Iskolaegészségügyi szolgálat , Fót

Szolgálatunk felépítése: 2 fő iskolaorvos 3 fő iskolavédőnő

Ellátott intézmények:

székhelyünk: 2151 Fót Szent Benedek u. 15. (Egészségügyi Központ, Iskolaegészségügyi iroda)

Tevékenységeink:

A  19/2009 EüM.rendelet szerint a páros, tehát 2. 4. 6. 8. 10. 12. osztályok és 16. évesek kötelezettek orvosi és védőnői szűrővizsgálatra. A vizsgálat időpontjáról a szülőket írásban értesítjük, és a vizsgálat eredményéről, írásbeli leletet, értesítőt küldünk számukra, melyet alsó tagozatban az osztályfőnök, felső tagozatban a tanuló vesz át, aláírás ellenében. Szakorvosi vizsgálatokra beutalót adunk, ha szükséges.A szakorvosi vizsgálatok eredményéről minden esetben kérünk visszajelzést!A szűrések: súly-és magasság mérést, vérnyomás mérést, bőr, tüdő, szív és ortopédiai vizsgálatot,
a pajzsmirigy vizsgálatát (4. osztálytól),  látásvizsgálatot, színlátás vizsgálatot (csak 6. osztályban),
a hallás vizsgálatát (külön alkalommal) tartalmazzák.Az osztályvizsgálatok alkalmával az iskolaorvos a gyógytestnevelés besorolást is elvégzi, mely alól felmentés csak ortopéd szakorvos véleménye alapján lehetséges, ha szerepel a leleten „gyógytestnevelés nem szükséges” megjegyzés.
Tisztasági (tetvességi) szűrést negyedévente kötelező elvégezni. Fertőzöttség esetén mindig írásbeli értesítést küldünk a szülőknek, melynek tudomásulvételéről és a kezelés elvégzéséről írásbeli igazolást kérünk vissza. A kezelés után még 3-szor ellenőrizzük a fertőzött közösséget, illetve szükség szerint. (Természetesen a pedagógusok, vagy a szülők külön kérésére, ha lehetséges, más alkalommal is tartunk ellenőrzést.)A védőoltásokról szintén írásbeli értesítést küldünk a szülők részére és az oltásokkal kapcsolatban csak írásban fogadunk el a szülőktől reagálást, értesítést.
A kötelező védőoltások visszautasítását jelentjük az illetékes Népegészségügyi Intézetnek, mely eljárást indíthat a szülők ellen. A védőoltások beadását a gyermek oltási könyvében (Gyermek-egészségügyi könyv) igazoljuk, beküldése az oltás napjára ezért okvetlenül szükséges!
Az iskolában csak sürgősségi ellátást, elsősegélyt tudunk nyújtani. Gyógyszeradásnál a gyermek egyéni érzékenységét figyelembe vesszük, antibiotikumot nem adunk, a beteg tanulónak a háziorvosához kell fordulnia. Az egészségnevelési tevékenységünket az iskolával egyeztetett rend szerint, tanórai keretben, illetve ezen kívül egészség- és sportnapokon vagy más rendezvényeken végezzük. A szűrések és a sürgősségi ellátás alkalmait is felhasználjuk egyéni egészségnevelésre.

Egészségnevelés témái:

A krónikus beteg gyermekek szakorvosi gondozását nyomon követjük, a gyógytestnevelési besorolásnál figyelembe vesszük.