Tevékenységi kör bemutatása

Minden egyén, gyermek, család életében lehetnek olyan átmeneti időszakok, amikor nem képes egyedül szembe nézni, megbirkózni gondjaival, problémáival. (A szolgálatunkkal önkéntes megkeresés vagy jelzőrendszeri jelzés alapján lehet kapcsolatba kerülni. ) Így ha megtiszteli a Szolgálatunkat bizalmával és felkeres minket ügyfélfogadási időben, akkor szakember segítségével közösen végiggondolhatja, hogy mi a valós probléma, és hogy hogyan lehet rá megoldást találni

Az alábbi gondokkal, problémákkal fordulhat Szolgálatunkhoz bizalommal:

  • ügyintézésben való segítségnyújtás ( családtámogatási ellátások, hivatalos levelek, önkormányzati támogatások, részletfizetéséi kérelem, nyugdíjkérelem)
  • életviteli tanácsadás,
  • gyermeknevelési kérdésekben,
  • gyermek tanulási, magatartásbeli nehézségei okán.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatai:

  • a gyermek/ek veszélyeztettségének megismerése, felismerése, kezelése
  • a jelzőrendszer megszervezése és működtetése
  • esetmegbeszélések szervezése a gyermekek, egyének családok érdekében szakemberek bevonásával
  • családsegítés
  • szociális segítő tevékenység
  • prevenciós célú gyermekprogramok szervezése